Bouwkostenadvies

Metron Bouwadvies stelt diverse calculaties op. Eenvoudig of complex, groot of klein, voor elk project kan, voor u, de calculatie opgesteld worden. Wij hebben ruime ervaring in de utiliteitsbouw, woningbouw, civiele werken, industriebouw, renovatie en restauratie.

Bouwkosten-management

Onder deze veel omvattende term verstaan wij het inzichtelijk maken van bouw- en investeringskosten – en het beheersen hiervan – vanaf initiatief tot en met ingebruikname van het project.

Projectmanagement

Bouwprocessen kunnen complex zijn door de vele partijen en hun eigen belangen. Eigenaar, gebruiker, architect, aannemer, onderaannemers noem zo maar op, allemaal hebben ze hun eigen belangen bij het project. Om het bouwproces goed te laten verlopen is het van belang om iedereen goed te laten samenwerken om het doel niet uit het oog te verliezen. Metron Bouwadvies kan u daarbij helpen.

Vastgoedmanagement

Als vastgoedeigenaar of beheerder is het een vereiste om doorlopend een goed beeld te hebben van de staat van onderhoud van uw object en daarmee welke onderhoudskosten er de komende jaren te verwachten zijn. Metron Bouwadvies kan u als eigenaar of beheerder van vastgoed ondersteunen. We beschikken over ervaren en gecertificeerde medewerkers die u kunnen ontzorgen op het gebied van vastgoedbeheer.

Bel ons voor een eerste kennismaking