Calculaties

Metron stelt diverse calculaties op. Eenvoudig of complex, groot of klein, wilt u bouwkosten berekenen dan zijn wij u graag van dienst. Wij hebben ruime ervaring en kunnen bouwkosten berekenen voor utiliteitsbouw, woningbouw, civiele werken, industriebouw, renovatie en restauratie.

De verschillende calculaties die wij voor u opstellen zijn:

Bouwkostenraming

In de ontwerpfase van een bouwproject stellen wij voor u een kostenraming op. Dit kan in de schetsfase, maar ook in de voorlopig ontwerp en definitief ontwerp fase.
Het opstellen van bouwkostenramingen verzorgen wij voor u op diverse niveaus:

  • Raming op basis van kengetallen
  • Bouwdelenraming
  • Elementenraming
  • Elementenbegroting

Directiebegroting

Een directiebegroting geeft de opdrachtgever inzicht in de verwachte bouwkosten van een project. Zodra uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen maken wij een gedetailleerde begroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, het is dan ook een laatste kostentoets voor de aanbesteding.
Met deze begroting kan de inschrijfbegroting van de aannemer in detail worden gecontroleerd.

Inschrijfbegroting

Dit is een detailbegroting welke wordt opgesteld conform STABU codering en bestek. Inschrijfbegrotingen worden gevraagd bij aanbestedingen of bouwteamprojecten. Het opvragen, spiegelen en verwerken van onderaannemer offertes, indien nodig, verzorgen wij voor u. Aflevering van de begroting is mogelijk tot ieder gewenst detailniveau. Tevens zijn deel- en hoeveelhedenbegrotingen mogelijk. Bouwplaatsvoorzieningen worden op verzoek opgesteld, afgeprijsd en genormeerd.

Screening / Toetsing marktconformiteit

Wanneer u een begroting getoetst wilt hebben op marktconformiteit, kunnen wij u daarmee van dienst zijn. Wij zijn door onze ruimschootse ervaring in staat een begroting van de aannemer te toetsen op inhoud, hoeveelheden, prijzen en concurrerende prijsstelling. Ook kunnen wij de eventuele risico’s in de prijsopstelling in kaart brengen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

BIM hoeveelheden bepalen

Met behulp van de Solibri Model Checker kunnen wij voor u de benodigde hoeveelhedeninformatie uit het model halen. De uit het model gegenereerde hoeveelheden worden vastgelegd in Excel uitrekstaten welke 1 op 1 in Trad worden overgenomen. De uit het model gegenereerde informatie kan door partijen worden gecontroleerd met behulp van gratis Solibri Model Viewer of Revit viewer.

Probabilistische ramingen

Op basis van projectgegevens in een vroege fase kan met bandbreedtes op hoeveelheden en kosten een probabilistische raming met verwachtingswaarde, bandbreedte en nauwkeurigheid gegeven worden. Voor informatie lees verder ook onze dienst Risicomanagement.

Meer-/minderwerkbegrotingen

Het traceren, opstellen, onderbouwen en totaliseren van wijzigingen tussen de uitvoerings- en/of contractstukken en de inschrijfgegevens wordt vastgelegd in een meer-/minderwerkbegroting. De onderliggende calculatie is vaak de basis voor de verrekeningen van meer- en minderwerk. Uiteraard adviseren wij u ook bij het beoordelen van meer- en minderwerkopstellingen.

Bel ons voor een eerste kennismaking