Projectmanagement

Projectmanagement oftewel het beheersen van een projectproces, kent in de bouw vele facetten. Bouwprocessen kunnen complex zijn door de vele partijen en hun eigen belangen. Eigenaar, gebruiker, architect, aannemer, onderaannemers noem zo maar op, allemaal hebben ze hun eigen belangen bij het project. Om het bouwproces goed te laten verlopen is het van belang om iedereen goed te laten samenwerken om het doel niet uit het oog te verliezen. Namelijk een bouwproject voltooien dat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever binnen gestelde kaders van onder andere tijd en geld.

Projectbegeleiding

Op uw verzoek nemen wij voor u de regie van het bouwproject op ons. Wij zorgen ervoor dat we het project van begin tot eind voor u aansturen. We brengen de omvang van het project in beeld. De uitgangspunten worden in overleg met u bepaald. De betrokken partijen worden samengebracht tijdens vastgestelde overlegmomenten, de overleggen worden door ons geïnitieerd. Wij bewaken de planning en het budget en sturen bij waar nodig.

Planning

Een goede planning is voor ieder project van belang. Met een planning kun je de bouwduur goed bewaken en overschrijdingen in tijd (en dus geld) goed in beeld brengen. Wij bieden de mogelijkheid om voor u een projectplanning op te stellen voor uw project op basis van de beschikbare gegevens in een project-planningsprogramma.

Toezicht tijdens de bouw

Tijdens de realisatie van een bouwproject moeten de uitgevoerde werkzaamheden doorlopend gecontroleerd worden. Wordt het werk uitgevoerd conform de afgesproken uitgangspunten? Voor dit onderdeel kunt u bij ons terecht. Wij bewaken het project voortdurend op naleving van planning en de kwaliteit zoals afgesproken.

Bel ons voor een eerste kennismaking