Vastgoedmanagement

Als vastgoedeigenaar of beheerder is het een vereiste om doorlopend een goed beeld te hebben van de staat van onderhoud van uw object en daarmee welke onderhoudskosten er de komende jaren te verwachten zijn. Wij kunnen u als eigenaar of beheerder van vastgoed ondersteunen. We beschikken over ervaren en gecertificeerde medewerkers die u kunnen ontzorgen op het gebied van vastgoedbeheer.

(Duurzaam)MJOP/MJOB & Conditiemeting NEN2767

Voor het eenduidig in beeld brengen van de staat van onderhoud van uw gebouw is de methodiek NEN2767 Conditiemeting bedacht. Wij kunnen aan de hand van deze methodiek uw gebouw opnemen en een conditiescore bepalen. Met deze conditiescore kunnen wij vervolgens, met behulp van rekensoftware, een Meer-Jaren-Onderhouds-Plan (MJOP) eventueel gekoppeld aan een Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting (MJOB) voor u opstellen. Dit alles wordt aangeleverd in een overzichtelijke rapportages waarmee u uw onderhoudsbeleid voor de komende jaren kunt uitstippelen.

Quickscan

Op basis van de methodiek NEN2767 kunnen snel en doelmatig de conditie bepalen van uw vastgoed. Het resultaat van de scan leveren we aan in een overzichtelijke rapportage.

Bouwtechnische opname

Een bouwtechnische opname is een schouw van een bestaand pand. Wij brengen op hoofdlijnen in beeld welke gebreken er zijn aan het pand. Tevens geven wij een prijsindicatie mee wat de te verwachten herstelkosten op korte termijn en de langere termijn zullen zijn.

NEN2580 metingen

De NEN2580 is een norm de omschrijft hoe men oppervlaktes (BVO, NVO, VVO, GO) en inhoud van een gebouw moet bepalen en rapporteren. Voor een vastgoedeigenaar worden deze oppervlaktes gebruikt bij het bepalen van bijvoorbeeld de waarde van het pand, de huurprijs van het pand of de verdeling van de servicekosten.
Onze gecertificeerde medewerkers kunnen voor u aan de hand van de NEN2580 methodiek vanaf tekening of door inmeten op locatie een meetrapport opstellen.

Projectbegeleiding

Op uw verzoek nemen wij voor u de regie van het bouwproject op ons. Wij zorgen ervoor dat we het project van begin tot eind voor u aansturen. We brengen de omvang van het project in beeld. De uitgangspunten worden in overleg met u bepaald. De betrokken partijen worden samengebracht tijdens vastgestelde overlegmomenten, de overleggen worden door ons geïnitieerd. Wij bewaken de planning en het budget en sturen bij waar nodig.

Bel ons voor een eerste kennismaking