Metron Bouwadvies is uw deskundige partner

Metron Bouwadvies is een bouwkundig adviesbureau gericht op kostenmanagement. Ons bedrijf bestaat sinds 01 november 2000. Sinds 2010 zijn wij gevestigd in een prachtige monumentale villa in Hummelo. Vanuit hier werken wij met ons team aan verschillende bouwkundige en civieltechnische projecten in heel Nederland.
Onze bouwkostendeskundigheid kan worden ingezet binnen het volledige spectrum van het bouwproces. Dus vanaf de toetsing van de haalbaarheid van een bouwobject tot het verzorgen van een gedetailleerde inschrijf- of directiebegroting.

Daarnaast streven wij ernaar om de huidige en toekomstige marktontwikkelingen te volgen en onze bedrijfsvoering daarop aan te passen. Enerzijds betreft dit de nieuwe inzichten ten gevolge van gewijzigde contractvormen zoals D&C en PPS. Anderzijds de ontwikkeling van BIM-gerelateerde informatiedragers waar binnen de nieuwe projecten van initiatief tot beheer worden uitgewerkt. Beide aspecten hebben invloed op gewijzigde inzichten voor het bouwkostentraject.

Een uitdaging voor onze medewerkers en ons bedrijf om hier inhoud aan te geven!

Bel ons voor een eerste kennismaking