Verduurzaming / Renovatie Zwembad Hoensbroek

  • Verduurzaming en renovatie Zwembad Hoensbroek te Hoensbroek
  • Werkzaamheden Metron: opstellen diverse ramingen in ontwerpteam verband
  • Architect: Factor Architecten