Bouwkostenmanagement

Onder deze veel omvattende term verstaan wij het inzichtelijk maken van bouw- en investeringskosten – en het beheersen hiervan – vanaf initiatief tot en met ingebruikname van het project. De bouwkostendeskundige maakt duidelijke begrotingen/ramingen van de bouwkosten, die zijn gebaseerd op actuele kostenkengetallen. Daarbij wordt ook kennis van bouwplanning en bouwlogistiek ingebracht. Bouwkostenmanagement stuurt het ontwerpproces. Metron komt met voorstellen die leiden tot een beter gebouw binnen het bouwkosten budget. Voor elk bouwproject stelt Metron een passende aanbesteding strategie voor en zorgt zij voor beheersing van het meer- en minderwerk.

Bouwkostenmanagement is onze specialiteit.

Wij werken van grof naar fijn, van elementen niveau naar directiebegroting en kunnen op elk willekeurig moment in het project de actuele stand van de investeringskosten objectief en helder weergeven.

Bel ons voor een eerste kennismaking