Nieuwbouw Florin Epe

  • Nieuwbouw van 2 villa’s met totaal 25 luxe seniorenappartementen, met BVO 5.100 m²
  • Werkzaamheden Metron: opstellen VO-kostenraming, controle aannemersbegroting, bouwkostenmanagement
  • Architect: Geesink Weusten Architekten