Restauratie en herbestemming Blokhuispoort Leeuwarden

  • Restauratie en herbestemming Blokhuispoort te Leeuwarden
  • Werkzaamheden Metron: opstellen kostenraming
  • Architect: TWA Architecten